Kirjallisuuden oppiaineen säilyttämisen puolesta

Jyväskylän yliopisto kaavailee kirjallisuuden oppiaineen lakkauttamista. Päätös lopettaisi oppiaineen yliopistossa hyvin nopealla aikataululla, sillä suunnitelmissa on, että jo vuodesta 2017 alkaen kirjallisuuteen ei enää otettaisi uusia pääaineopiskelijoita.

Lakkautuspäätös merkitsisi lopun alkua koko Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitokselle, sillä kirjallisuus on merkittävä oppiaine laitoksen sisällä ja tärkeä laitoksen tuloksen tekijä.

On myös outoa, että kirjallisuuden pääaineen lakkauttamisen jälkeen käytännössä kaikilla äidinkielen ja kirjallisuuden opettajaksi valmistuvilla olisi pääaineena suomen kieli. Nyt vaihtoehtona on ollut pätevöityä myös kirjallisuuden pääaineen kautta. Kirjallisuuden oppiaineen lakkauttaminen vähentää ammattikunnan monipuolisuutta ja herättää kysymyksen, onko kaikkien äidinkielen ja kirjallisuuden opettajien hyvä olla kielitieteilijöitä. Mitä painoarvoa jää kulttuurisille arvoille peruskouluissa ja lukioissa?

Minulle kirjallisuuden opinnot ovat olleet eräänlainen harrastus, koska tiiviimpään opiskeluun ei päivätyön ohessa jää aikaa. Opintoni eivät ole edenneet vauhdilla, mutta työni hektisyyden takia kirjallisuuden opinnot ovat olleet tärkeä henkireikä.

Vetoomuksen kirjallisuuden oppiaineen säilyttämisen puolesta voi allekirjoittaa täällä.

Vetoomus on Jyväskylän yliopiston Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen henkilökunnan ja opiskelijoiden, Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen tutkijat ry:n, Jyväskylän yliopiston kirjallisuuden, museologian, taidekasvatuksen ja taidehistorian ainejärjestö Corpus ry:n, Musiikkikasvatuksen, Oulun yliopiston ja Jyväskylän yliopiston suomen kielen opiskelijoiden ainejärjestö Sane ry:n allekirjoittama.

Ja vink, vink, kaikki vuosia kirjallisuuden oppiaineessa roikuskelleet opiskelijat: syksy voisi olla hyvä hetki aktivoitua ja suorittaa opintopiste tai pari.

Advertisement